Thông tin khách hàng

Địa chỉ nhận hàng

Phương thức thanh toán

Nhân viên của chúng tôi giao hàng đến quý khách, quý khách sẽ thanh toán đầy đủ 100% số tiền trực tiếp cho nhân viên của chúng tôi.

Nguyễn Văn Bảo

Số TK: 123 465 789 321

Chi nhánh: Chi nhánh ĐNA

Nguyễn Văn An

STK: 0123456789

Ngân hàng: VPbank chi nhánh Hà Nội

Nguyễn Văn Hiền

Số TK: 123 465 789 321

Chi nhánh: Chi nhánh Hà Nội

Trần Văn Trình

Số TK: 123 465 789 321

Chi nhánh: Chi nhánh ĐNA

Thông tin đơn hàng

Tạm tính:
0 đ
Khuyến mại:
0 đ
Tổng tiền:
0 đ